breadcrumbs_revolution_theme

Дана Ліцензійна Угода (надалі «Угода») укладається між Вами (надалі «Користувач») та SamBag і регулює права інтелектуальної власності Користувача та SamBag, які виникають та/або передаються при використанні інтернет-сайту https://sambag.com.ua (надалі «Сайт»), а також права третіх сторін, об’єкти яких можуть бути присутні на Сайті, який є власністю та управляється SamBag.

1. Загальні положення

1.1. Використання Сайту дозволено тільки особі (далі "Користувач"), що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою Ліцензійна угода з користувачем, «Угоду Користувача», яка розміщена за адресою Угода користувача, «Угоду про конфіденційність» яка розміщена за адресою Угода про конфіденційність, й інші правила, передбачені на Сайті.

1.2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв'язаним умовами даної Угоди з SamBag. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус й права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та будь-які послуги, що надаються у рамках Сайту.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач), так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.5. Якщо закон країни, де проживає або перебуває Користувач забороняє використовувати Сайт з будь-яких причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик та під власну відповідальність. При цьому усі умови даної Угоди залишаються в силі.

2. Права інтелектуальної власності

2.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.

2.2. Користувач, завантажуючи на Сайт будь-які об'єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає SamBag невиключні майнові права на ці об'єкти, а саме: право на використання твору SamBag, право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами. Надані Користувачем SamBag майнові права не мають територіального обмеження та передаються на весь термін дії авторських прав.

Дані майнові права включають в себе право на: відтворення творів, публічне виконання і публічне сповіщення творів, публічну демонстрацію і публічний показ, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, включення творів як складових частин до збірників, розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат до або після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, імпорт та експорт примірників твору.

2.3. Дана Угода не передає Користувачеві ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності SamBag або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права на власність і на прибуток стосовно такої власності залишаються винятково за SamBag та/або відповідною третьою особою.

2.4. Користувачу дозволяється (надається невиключне право) в некомерційних цілях самостійно використовувати твори, які маються на Сайті, на умовах невиключної, безстрокової, територіально необмежної ліцензії.

2.5. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це SamBag або відповідного правовласника.

2.6. При будь-якому використанні Користувачем інформації та творів, що розміщені на Сайті, Користувач зобов'язаний зберігати всі авторські посилання, що маються у творі, та вказувати авторство та гіперпосилання на сайт https://sambag.com.ua у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

3. Інші умови

3.1. SamBag має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Ліцензійна угода з користувачем. У випадку внесення до Угоди істотних змін, SamBag додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

3.2. SamBag не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

3.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

3.4. SamBag може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

3.5. До даної Угоди й відносинам між SamBag та Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, споров або розбіжностей, що стосуються Угоди.